Foto`sHeeft u ook nog oude teamfotos liggen van ASC? Wij zijn er zeer geinteresseerd in en willen deze graag een plek geven op onze historische site.

Fotos kunnen digitaal worden gemaild naar Lucien Geelhoed (luke@e-boys.nl). Via WeTransfer, Dropbox of andere transfersystemen de bestanden doorgeven is ook mogelijk. Stuur de invite daarvoor naar het e-mailadres luke@e-boys.nl.

Uiteraard willen we de fotos ook eventueel zelf scannen. In dat geval vragen wij u uw fotos kort aan ons in bruikleen te geven. Mail Lucien Geelhoed op luke@e-boys voor het maken van een afspraak om de materialen uit te wisselen. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijk zorg om met uw fotos en retourneren wij deze steeds op korte termijn.

Wij krijgen ook regelmatig het verzoek de fotos als schenking in ontvangst te nemen. Maak dit bij aanlevering graag expliciet duidelijk. In die gevallen brengen wij het originele materiaal onder bij het Gemeente Archief Leiden, waar het officiële archief van ASC is ondergebracht.


1955

Carnaval. ASC viert feest. En doet dat in de ’Schuttershof’. Echter, ook treurnis. Ere-voorzitter Bram van der Lijke, (een eretitel die ook Dozy en dr. Jan de Goeje dragen en later aan Sieb Koopmans en Aat Wempe zal worden toegekend), overlijdt. Van der Lijke is één van de Sportmannen van het eerste uur. Hij heeft zo’n grote waarde voor die club dat hij in het begin van de eeuw tot ere-voorzitter van De Sportman wordt uitgeroepen. En na de fusie dus automatisch ook ere-voorzitter van ASC is. Een titel die hij met ere draagt. ASC is zijn club geworden. ’(...) ook bij belangrijke wedstrijden van het eerste kon men hem tot voor kort in het hoekje op de voorste rij van de bestuursloge vinden’.